top of page

קרן ההזנק  של רשות החדשנות
 הזדמנות משמעותית לגיוס הון

חדש !

רשות החדשנות השיקה במהלך מרץ 2024 מסלול חדש - קרן ההזנק, המסלול מחליף את המסלול הוותיק קרן המו"פ. במסלול זה רשות החדשנות מעוניינת לקחת חלק מסבב הגיוס ביחד עם המשקיעים, רק מבלי לקבל מניות. מסלול זה יוצר הזדמנות משמעותית לחברות בזכות יתרונות המסלול שלא היו בעבר.

יתרונות המסלול

1. הרשות משתתפת בהיקף הכספי של סבב הגיוס ולא רק בהוצאות המו"פ .

2. ניתן להגיש בקשה לפרק זמן של שנתיים עד שלוש שנים, במקום שנה אחת, כפי שהיה נהוג בקרן המו"פ.

3. אין מגבלה על גובה שכר העובדים .

4. השתתפות רשות החדשנות בסבב, מעודדת משקיעים לקחת חלק בסבב .

מילה חדשה  - Deep Technology

הרשות בקרן ההזנק, שמה דגש על חברות העוסקות ב  - Deep Technlogy. זו הגדרה רחבה אך ניתן להגדיר טכנולוגיה זו במספר קטגוריות ובהם:

1. פיתוח טכנולוגי המורכב משתי טכנולוגיות שונות, למשל תוכנה וחומרה או ביוטכנולוגיה וקיימות.

2.  ידע עמוק שנוצר לרוב באוניברסיטה או במעבדות מחקר, עם הגנה חזקה על הקניין הרוחני.

3. בניית אלמנט פיזי ולא רק ממוחשב.

אין צורך לעמוד בשלושת הקטגוריות, אבל רצוי לעמוד לפחות בקטגוריה אחת. ועדיין מעל הכל נדרש להציג לרשות החדשנות - חדשנות טכנולוגית. כלומר טכנולוגיה שאינה קיימת בעולם והחברה היא זו שמפתחת את הטכנולוגיה.

מיצאו את עצמכם בקרן

קרן המו"פ מחולקת ל 3 תתי מסלולים מותאמים ל - 3 סבבי גיוס ובהם:

1. מסלול - Pre-Seed, המתאים לחברות שמבקשות לגייס עד 2.5 מלש"ח. השתתפות רשות החדשנות בסבב זה תהיה עד 60% מסבב הגיוס.

2. מסלול - Seed, המתאים לחברות שמבקשות לגייס עד 10 מלש"ח. השתתפות רשות החדשנות בסבב זה תהיה עד 50% מסבב הגיוס.

3. מסלול  - Rouand A, המתאים לחברות שמבקשות לגייס עד 50 מיליון שקל. השתתפות רשות החדשנות בסבב זה תהיה עד 30% מסבב הגיוס.

חברות שמרכז פעילותם בפריפריה או היזמים הם מאוכלוסיות מעודפות יזכו לתוספת מימון של 10% בנוסף להשתתפות רשות החדשנות.

חשוב לציין הרשות מכירה לחישוב המענק רק בהון שגוייס במסגרת סבב הגיוס. הון חוזר ממכירות או הון שכבר גוייס לא יוכר ע"י רשות החדשנות כחלק מסבב הגיוס.

איך אפשר לעזור לכם ?

צוות - Target-Venture מורכב ממספר שותפים משופשפים היטב בתחום הכספים והטכנולוגיה. שועלי קרבות הון, מכירים היטב את רשות החדשנות ואת העובדים היקרים. נשמח להכיר אתכם ולשמוע על הצורך שלכם. 

חשוב לציין השירות שלנו כולל את כל שלבי הגיוס עד לתשובת רשות החדשנות ולאחר מכן ליווי החברה במטרה לממש את המענק עד לתום תקופת המו"פ. נשמח לשמוע מה הצורך שלכם ולענות על שאלות ללא עלות כמובן, לחצו על הקישור וקיבעו שיחת זום :

 

_edited.jpg
creative-wing-light-group-technology-symbol-1168766-pxhere.com.jpg
Optimized-Untitled design (18).jpg

נאחל ברכה והצלחה לעם ישראל
ממשלת ישראל וצבא הגנה לישראל

תרומה למאמץ המלחמתי

תרומת רחפן ליחידת המילואים של חה"ן צנחנים

תרומת ציוד ראיית לילה לכיתת הכוננות של הישוב נופי נחמיה בשיתוף  עמותת סולמות

bottom of page