Target-Venture - גיוס הון לחברות ומיזמים

Target-Venture - הינו בית השקעות לטכנולוגיה ישראלית, המתמחה בגיוס הון מרשות החדשנות , ממשקיעים ומקרנות הון סיכון. החברה מורכבת מ - 3 שותפים בעלי השכלה וניסיון בתחום העסקי והטכנולוגי. במהלך שנות פעילות החברה רשמנו כמה וכמה הצלחות ולקוחות מרוצים.

בתחום גיוס הון ממשקיעים השירות שלנו כולל :

1. ראיון מקיף עם צוות החברה, למידה ועיון מעמיק בפעילות  החברה עד לגיבוש אסטרטגיה.
2. הכנה ועיצוב מצגת משקיעים .
3. הכנת רשימת משקיעים וקרנות הון סיכון רלוונטית.
4. תמיכה בצוות במהלך גיוס ההון, הפקת לקחים ויישום.

בתחום גיוס הון מרשות החדשנות, השירות שלנו כולל:

א. ראיון מקיף עם הצוות, למידה ועיון מעמיק בפעילות החברה.
ב. עריכת הבקשה ביחד עם הצוות, הגשת הבקשה לרשות החדשנות ומעקב.
ג. הכנת החברה לבחינה והשתתפות בבחינה.
ד. ליווי החברה בהשלמות הנדרשות מהבוחנים, עד לתשובה מועדת המחקר.
 

לשיחת יעוץ ללא התחייבות, התקשרו עכשיו  - 052-6838396

Man Doing Archery
Go Team