top of page

 רשות החדשנות - מענקים לתעשייה

חזון הזירה: ביסוסה של תעשיה בת קיימא, מתקדמת, מחדשת ומתחדשת, המהווה מקור צמיחה כלכלית למשק ומוקד גאווה לעוסקים בה.
יעוד הזירה: חיזוק התעשייה היצרנית וכושר התחרות שלה בארץ ובעולם באמצעות יישום תהליכי מו"פ וחדשנות טכנולוגית.
בזירה זו קיימים שני מסלולים לקידום התעשייה בארץ :

1. בדיקת היתכנות טכנלוגית - מכינת מו"פ

המכינה היא כלי משלים שמפעילה רשות החדשנות לטובת תעשיית הייצור. כלי זה נועד לסייע לחברות להתנסות במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות. במסגרת מסלול זה מקבלות החברות מימון הוצאות לבדיקת ההיתכנות טכנולוגית, רכש חומרים, יעוץ הנדסי, סריקת פטנטים, בניית אב טיפוס, היתכנות כלכלית וסקר שוק עד תקציב של 100,000 ש"ח.

במסגרת התוכנית יש לנו את היכולת לבנות ביחד אתכם את תוכנית העבודה והתקציב הנדרש ולהוביל גיוס ההון הנדרש מרשות החדשנות
 

shutterstock_1771672331.jpg

2.  יישום תהליכי מו"פ וחדשנות בתעשייה

מטרת מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיה) הינה לעודד מפעלי תעשייה  לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית, באמצעות ביצוע תכניות מו"פ שמטרתן פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור. זאת במטרה לשפר פריון ולייצר בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי. מדובר בשלב מתקדם לאחר הוכחת התיכנות טכנלוגית ובהשקעות של עד כמה מיליוני שקלים בשנה. 

במסגרת התוכנית נוביל את כל תהליך גיוס ההון מול הרשות ונהיה שותפים של ממש בכתיבת התוכנית ועבודה מול הרשות. 

bottom of page