top of page
  • תמונת הסופר/תAdmin

מה משקיעים מחפשים ? | Target-Venture


בואו נדבר תכל'ס כל מיזם צריך לגייס הון ממשקיעים, מיזם בתחילת דרכו – Start-Up וגם חברות בצמיחה זקוקות לגיוס הון ממשקיעים. משקיעי הון סיכון עובדים בתבניות מאוד ברורות:

א. השקעות לפי שלבי בשלות החברה.

ב. פרק הזמן הדרוש להחזר ההשקעה.

ג. תחומי עניין.


במטרה להבהיר את התבניות בהם עובדים משקיעים ולהסביר איך מנגנון גיוס הון ממשקיעים עובד, נפרט כל אחת מהתבניות :


1. השקעות לפי שלבי בשלות החברה

ישנם כמה שלבים בשלבי הקמה של חברה:


Ideation --> Pre-seed --> seed --> Pre-sale--> Sale--> Growth


בכל אחד מהשלבים שווי הערך של החברה והסיכון למשקיע עולה. כך למשל בשלב ה - Ideation ערך החברה הוא הנמוך ביותר והסיכון הוא הגבוה ביותר ולכן ישנם משקיעי הון סיכון שדווקא ירצו להשקיע בחברה עם סיכון גבוה וערך חברה נמוך כיוון שבמקרה של - Exit , המשקיע מחזיק בכמות גדולה יחסית של מניות וירוויח יותר.

לעומת זאת בשלבי הצמיחה של החברה, שווי ערך החברה יגדל והסיכון בחברה קטן ולכן משקיע נדרש להשקיע סכום כסף גדול תמורת חלק קטן במניות החברה . ולכן כאשר יוצאים לגיוס הון ממשקיעים, יש לפנות למשקיעים הרלוונטים בחפיפה לשלב ההתפתחות של החברה.


2. פרק הזמן הדרוש להחזר ההשקעה

פרק הזמן הדרוש להחזר להשקעה נקרא – Return Of Investment ( ROI ), כלומר בשורה התחתונה המשקיע רוצה לדעת מתי הוא יקבל בחזרה את ההשקעה שלו בתוספת רווח הנגזר ממכירות או מאקזיט. ככל שהמשקיע קטן יותר ובעל ממון מועט יותר הוא ידרוש ROI קצר ויסכים להשקיע בשלבים המתקדמים יותר של החברה, כדי לא לחשוף את עצמו לסיכון מיותר שלמעשה מסכן את כל הונו. במקרה שה – ROI גבוה ניתן גם לגייס מהמעגלים הקרובים , מה שנקרא בהומור – Fools, Family, Friends ( FFF ). מדובר במעגלים הקרובים לחיי היום יום של היזם ובהחלט יכולים להניע את המיזם עד שלב של בניית אבטיפוס ואז יותר קל לצאת לגיוס הון ממשקיעים כיוון שהסיכון יורד ובשלות החברה והמוצר עולה.


3. תחומי עניין

משקיעי הון סיכון, משקיעים על פי רוב לפי תחומי עניין למשל – תעשייה, ביוטק, פארמה וכו'. משקיע יעדיף להשקיע בתחומי העניין שלו כיוון שכך הוא מבין לאן הכסף שלו הולך ומה היזם עושה עם הכסף שלו. יתרה מכך ישנם משקיעים אסטרטגיים, שלא רק מביאים את הכסף , אלא גם את הידע והקשרים. משקיע כזה הוא נכס כיוון שהוא מביא 'כסף חכם' ובמידה היזם והמשקיע משדרים על אותו גל זה מגדיל את הסיכוי להצליח במיזם. משקיעים אסטרטגיים יכולים להיות גם חברות, למשל לאחרונה חברת – WIX הקימה קרן הון סיכון שבמטרה להשקיע במיזמים שמשרתים את תחומי הפעילות של – WIX, באופן כזה חברות שיזכו להשקעה מ – WIX יקבלו כסף חכם, כיון שבסוף למוצר שיפותח במסגרת המיזם יש כבר שוק שמחכה לו. לכן, שיוצאים לגיוס הון ממשקיעים, צריך גם לזהות את השחקנים – משקיעי הון הסיכון שהמיזם מעניין אותם.

Comments


bottom of page