top of page

תוכנית עסקית

 קודם כל - תוכנית עסקית !

ממש על קו הזינוק, עומדים מספר מתחרים ומתמודדים על המימון שירים את המיזם שלהם, שייתן לחברה שלהם את המימון עבור המוצר החדש והפורץ דרך.

לכולם יש הזדמנות שווה, אבל בסוף רק הטוב ביותר זוכה, זה שמצליח להציג את התוכנית שלו, כך שהצד השני יגיד - 'ואווו' ויעניק לך את המדליה, את המימון שכל כך רצית.

 

כל אחד יכול להכין תוכנית עסקית, אבל רק התוכנית הטובה ביותר תזכה.

תן לנו לעזור לך וביחד איתך לבנות את התוכנית המנצחת.

Anchor 1

תוכנית עסקית

עשה זאת בעצמך

תוכנית עסקית היא מפת דרכים, שהמתבונן במפה רוכש ידיעה מלאה על הפרויקט.

המפה מאפשרת, לראות את נקודת ההתחלה, את הדרכים להגיע ליעד, את הדרכים העוקפות, את החסמים וכן את נתיב היציאה – EXIT

תוכנית עסקית הינה, סיכום של החלטות ניהוליות ועסקיות, בהתייחס למיזם חדש.
החלטות אלו צריכות להתבסס בצורה משכנעת, על מידע ועל ידע ועליהן להיות בנויות בצורה מסודרת ולוגית.
יש לבסס ולהסביר כל החלטה, ובעיקר בהתייחס להחלטות החשובות.

בקובץ המצורף תוכלו להוריד הוראות מפורטות להכנת תוכנית עסקית משלכם :

 

בקובץ המצורף הבא תוכלו להוריד תוכנית עסקית לדוגמא :

איך אנחנו יכולים לעזור לך ?

bottom of page